Michelle fietst voor de kinderen / Cycles for the children in Vietnam

Michelle Hajema
Qr
van totaal € 4.000 (101%)

English see below.

  • Van 6 - 16 november 2019 zal ik in 7 dagen een route van 400 km door Vietnam gaan fietsen voor Plan Nederland.
  • Ik haal daarvoor minimaal 4000 euro aan sponsorgeld op en heb daarbij jullie hulp nodig!
  • Het sponsorgeld komt geheel ten goede aan stichting Plan. 
  • De tickets, mijn verblijfs- ,  materiaal en reiskosten betaal ik zelf. 
  • Gedurende mijn reis zal ik verslag doen, zodat jullie kunnen zien waar julie sponsorgeld terecht komt. 

Het doel:

Aandacht vragen en geld verzamelen om tegen de kindhuwelijken in Vietnam.

Waarom:

Geweld tegen kinderen omvat fysiek en mentaal geweld, schade en misbruik, verwaarlozing of nalatig gedrag, mishandeling en seksueel misbruik. Bovendien kunnen kinderen en jongeren extra kwetsbaar zijn en risico lopen door bijvoorbeeld hun gender, seksuele geaardheid, etnische afkomst, handicap, leeftijd of ziekte. Ik wilde graag deel uitmaken van een plan dat hieraan een eind wil maken. Plan International is vastberaden om een einde te maken aan geweld tegen kinderen en is zich bewust van de plicht die wij hebben om de genderbewuste bescherming van kinderen en jongeren te bevorderen, vooral van die kinderen en jongeren met wie wij werken of contact hebben.

De tocht gaat door de armste provincie in het noordoosten van Vietnam.Het geld wordt besteed aan projecten in Vietnam tegen kindhuwelijken. Daarnaast wordt 1000 euro gedoneerd aan een sponsorkind in Vietnam.

Persoonlijk was ik al een lange tijd op zoek om een individuele mooie, sportieve en pittige uitdaging aan te gaan in combinatie met een eerste verre reis. Cycle for plan sluit daar naadloos op aan. Ik ben absoluut geen fietser, dus dat gaat nog een uitdaging worden. Maar de route waarbij ik de kinderen en de plaatsen ontmoet waar de donaties naartoe gaan, zijn een geweldige motivatie.

 

 • From 6 - 16 November 2019 I will cycle a 400 km route through Vietnam for Plan Nederland in 7 days.
 • I need to get at least 4000 euros in sponsor money and therefor I need your help!
 • The sponsor money is fully benefited by the Plan foundation.
 • I pay the tickets, my accommodation, equipment and travel expenses myself.
 • During my trip I will do a report so that you can see where your sponsor money goes to.


The target:

Make awareness and collect money to counter child marriages in Vietnam.

Why:

Violence against children includes physical and mental violence, (sexual) abuse, neglect and negligent behavior. Moreover, children and young people can be extra vulnerable and at risk because of their gender, sexual orientation, ethnic origin, disability, age or illness. I wanted to be part of a plan that wants to end this. Plan International is determined to put an end to violence against children and is aware of the duty we have to promote the gender-sensitive protection of children and young people, especially those children and young people with whom we work or have contact.

The tour goes through the poorest province in the northeast of Vietnam. The money is spent on projects in Vietnam against child marriages. In addition, 1000 euros will be donated to a sponsor child in Vietnam.

Personally, I have been looking for a long time to take on an individual, beautiful, sporty and challenging trip in combination with a first long journey. Cycle for plan fits seamlessly with that. I am absolutely not a cyclist, so that is going to be a challenge. But the route where I meet the children and the places where the donations go are a great motivation.

Breng deze actie extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken voor deze actie dus ook vrienden, familie, collega’s, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
€ 10 07-11-2019 | 08:07
€ 20 25-10-2019 | 21:22 Een mooi mens fietst voor een mooie actie.
€ 15 21-10-2019 | 22:38
€ 5 21-10-2019 | 08:15 Champagne!! 🍾🥂🎉
€ 15 21-10-2019 | 08:11 Nu zijn we compleet!! YES! We gaan met z’n allen naar Vietnam! 🇻🇳