Tour de Fab

Fabienne Rotteveel
Normal 68775fddeeb586025d42630f0f7588a7910587e9
Qr
van totaal € 4.000 (100%)

Tour de Fab gaat van start!

Tour de Fab is mijn fietstocht voor Plan Nederland, waarin ik 400 kilometer ga fietsen voor de bestrijding van kindhuwelijken en tienerzwangerschappen in Vietnam. Dit doe ik door € 4000 aan sponsorgeld op te halen voor projecten die ik tijdens mijn trip naar Vietnam ga bezoeken zodat ik met mijn eigen ogen kan zien hoe deze projecten werken en wat de impact is. 

Eerste trainingen zitten er op en nu is het tijd om mijn actie onder de aandacht te brengen. 

ik doe mee aan Cycle voor plan omdat ik: 

 •  ik er daar mee mee kan zorgen dat meisjes in Vietnam langer op school blijven

Elk jaar dat een meisje langer op school zit zorgt dit voor een 20% meer loon, maar ook doorbreekt dit de circel omdat haar kinderen langer en vaker naar school gaan, wat de kans op een betere toekomst verhoogd.

 • ruim 44% van de meisjes in Noord Vietnam worden uitgehuwelijkt terwijl ze zelf nog een kind zijn. 

Kindhuwelijken komen het meeste voor bij meisjes in minderheidgroepen, de achtergestelde en armste groepen in Vietmam. Een huwelijk wordt hier gezien als de enige kans voor de meisjes, maar het is juist het tegenovergestelde. De meisjes moeten stoppen met school, waardoor ze voorgoed ( financieel) afhankelijk zijn en ze zitten vast in een relatie waar ze mentaal en fysiek niet klaar voor zijn, met als gevolg dat de meisjes kinderen krijgen terwijl hun lichaam daar nog niet klaar voor is. Plan Nederland zorgt voor voorlichting en onderwijs om dit patroon te doorbreken en door een donatie te doen, help je om dit mogelijk te maken.

 • een sportieve uitdaging wilde voor 2019 en met de motivatie om dit te doen voor Cycle voor plan, weet ik zeker dat ik dit vol ga houden 

Plan werkt aan een reeks initiatieven om kinderen te beschermen tegen alle vormen van misbruik, uitbuiting en schadelijke praktijken, alles om ervoor te zorgen dat meisjes een beter leven krijgen, waarin ze  in hun eigen onderhoud kunnen voorzien, waarin ze zelf de keuze mogen maken om te trouwen met wie en wanneer ze willen en om financieel onafhankelijker te worden.

Daarom ook TOUR DE FAB, in 7 dagen 400 kilometer fietsen door Vietnam met een duidelijk doel, kinderen in Vietnam de kans geven op een goede toekomst. Steun mij en maak dit mogelijk!

 

Sponsoring 
 • Alle donaties komen volledig ten goede aan de projecten van Plan Nederland in Vietnam. De kosten voor mijn reis, verblijf, materialen en ja ook de Vietnamese biertjes die ik zal nuttigen na een lange dag fietsen zijn compleet voor mijn rekening. 
 • De tocht is van 23 oktober tot en met 2 november - 400 kilometer in 7 dagen - dus ongeveer 60-70 kilometer fietsen per dag🚵‍♀️
 • Voor bedrijfs sponsoring heb ik de mogelijkheid voor het plaatsen van je logo op mijn shirt vanaf € 500, inclusief vermelding op mijn actiepagina, Facebook, persberichten en LinkedIN pagina. 
 • Andere sponsor mogelijkheden uiteraard mogelijk, stuur hier even een berichtje naar fabiennerotteveel@gmail.com 

Alvast bedankt voor jullie steun en donaties! 

groetjes, Fabiënne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For my international friends! 

And yes, we are live, Tour de Fab starts!

Tour de Fab is my bike ride for Plan International for which I will cycle 400 km for the fight against child marriages and teenage pregnancies in Vietnam. How? I will be raising € 4000 in sponsorship for projects I will visit during my trip to Vietnam so I can see with my own eyes how these projects work and what the impact is. 

First training sessions are over and now it's time to bring my participation to your attention.

I participate in Cycle for plan because I:

 • I want to make sure that girls in Vietnam stay as long as possible in school

  Every year that a girl spends longer at school, this results in a 20% higher salary, but it also breaks the circle because her children go to school longer and more often, which increases the chance of a better future
 • 44% of the girls in North Vietnam is forced to marry while she is only a child

  Child marriages are most common among girls in minority groups, the most disadvantaged and poorest groups in Vietmam. Marriage may seen as the only opportunity for girls, but it is the opposite. The girls have to stop school, which makes them financially dependent forever and they are stuck in a relationship for which they are mentally and physically not ready, with the result that the girls have children while their bodies are not yet ready. Plan Nederland provides information and education to break this pattern and by making a donation, you help to make this possible.
 •  And yes, I wanted a challenge for 2019 and with the motivation to do this for Cycle by Plan, I am sure I will keep up this.

  Plan is working on a series of initiatives to protect children from all forms of abuse, exploitation and harmful practices, all to ensure that girls get a better life, in which they can provide for themselves, in which they can choose to marry with whom and when they want and to become financially independent.

That is why TOUR DE FAB, 400 kilometres of cycling through Vietnam in 7 days with a clear goal, gives children in Vietnam the chance of a better future. Support me and make this possible!

Sponsorship

 • All donations will go fully go to support the project of Plan International in Vietnam. 
  The costs for my trip, accomodationt, materials and yes also the Vietnamese beers I will probably have after a long day of cycling are completely for my own account.
 • My trip is from 23 October to 2 November - 400 kilometres in 7 days - so about 60-70 kilometres of cycling per dag🚵
 • For company sponsoring I have the possibility to place your logo on my shirt from € 500, including mention on my donations page, Facebook, press releases and LinkedIN page.
 • Other sponsorship possibilities of course possible, please send a message to fabiennerotteveel@gmail.com

Thanks in advance for your support and donations!

Fabienne

Breng deze actie extra onder de aandacht met een gave poster. Je kunt zelf de tekst bepalen en de poster vervolgens printen en overal ophangen. Iedereen kan een poster maken voor deze actie dus ook vrienden, familie, collega’s, de mensen uit je sportteam of klasgenoten. Hang de poster op in de supermarkt, bij winkels achter het raam, bij bedrijven of op school. Als je het vriendelijk vraagt en uitlegt waarvoor het is dan is het ophangen van een poster vaak geen probleem.

Bekijk alle
€ 265 15-01-2020 | 13:59
€ 25 31-10-2019 | 03:15 Veel succes! Geniet ook van de omgeving.
€ 500 30-10-2019 | 11:40
€ 10 29-10-2019 | 17:38 Zet hem op he Fab!!!
€ 25 26-10-2019 | 07:05 Fiets ze!
Bekijk alle

Blog live

16-03-2019 | 20:34  Om het complete avontuur van Cycle van Plan vast te leggen inclusief het organiseren van sponsoring, trainingen en meer volg mijn blog https://tourdefab2019.wordpress.com voor alle verhalen.  Uiteraard zal ik hier ook tijdens de reis een reisverslag bijhouden inclusief foto's van het prachtige Vietnam.
Lees meer